Karla Berenice Páramo González

Plaza Veleros local 1
461 613 10 87
461 612 03 52
461 159 03 71
461 159 03 72
Ext. 106
kparamo@celaya.gob.mx

Directorio

Titular de la oficina de enlace con la S.R.E.
L.C.C. Karla Berenice Páramo González
Plaza Veleros local
461 613 10 87
461 612 03 52
461 159 03 71
461 159 03 72
Ext. 106
kparamo@celaya.gob.mx

Secretaria De Relaciones Exteriores
Irelia Vega Escogido
461 613 10 87
461 612 03 52
461 159 03 72
461 159 03 71

Trámites